رزین یونی تک

 
 
 

 


محصولی بر پایه رزین های اکرلیک پایه آب می باشد. این محصول بدون بو است و بسیار مناسب برای براق کردن ، صد آب کردن و ضد شوره کردن فضا و نماهای داخلی می باشد.
همچنین مناسب برای مخلوط کردن در بتن جهت ضد آب کردن و بالا بردن چسبندگی و دوام نماهای سیمانی و بتنی می باشد.

This water based acrylic resin product, without oder and very appropriate, water-resistance and anti-nitrate property of domestic space.
in addition, it is appropriate for being mixed with concrete for obtaining water-resistance property and increasing adhesion and stability and concrete faced.

 
 
 
 
تهران - خیابان فداییان اسلام  - خیابان سرگرد محمدی  - روبه روی بانک صادرات -  پلاک 363             09123060379       33744555