سایت شیمی کیا-shimikya

شرکت تولیدی صنعتی و شیمیایی عمران برشکار

Omran Boreshkar Chemical and Industrial Production

چسب سنگ مگا مکث

چسب سنگ مگا مکث

نحوه استفاده 

سطح مورد نظر را از هر گونه آلودگی، نظیر گرد و غبار، چربی، بقایای رنگ قبلی و هر عاملی که موجب کاهش چسبندگی رنگ سطح گردد تمیز نمایید. چسب سنگ مگا مکث همراه جز دوم خود ( سخت کننده/هاردنر) در داخل یک تیوب جداگانه عرضه می گردد  و لازم است که به ازاء در مقدار چسب سنگ 2 برابر از این سخت کننده با آن مخلوط شود تا شروع به سخت شدن کند

انبارش 

در شرایط مناسب و در درجه حرارت 30-5 درجه سانتی گرادبه مدت 12 ماه نگهداری می شود.

دور از دسترس کودکان نگهداری می شود.

رعایت موارد ایمنی و بهداشتی 

دور از شعله آتش یا منبع  حرارت نگهداری شود.

در صورت تماس با پوست و چشم آب فراوان شسته شود

در هنگام آتش سوزی به منظور اطفاء حریق از آب یا گاز کربن دی اکسید استفاده گردد.

به هنگام کاربرد از دستکش استفاده گردد 

بسته بندی - تعداد درکارتن

10 kg - یک عدد

5 kg - دو عدد

1 kg - دوازده عدد 

مشخصات فنی

رنگ : کرم - سفید

ژل اولیه : 6-4 دقیقه 

ویسکوزیته در 23 درجه سانتی گراد : 300-400 بواز

 

جمعه, 10 شهریور 1396 ساعت 15:35

تهران - خیابان فداییان اسلام  - خیابان سرگرد محمدی  - روبه روی بانک صادرات -  پلاک 363            
09123060379
33744555