سایت شیمی کیا-shimikya

شرکت تولیدی صنعتی و شیمیایی عمران برشکار

Omran Boreshkar Chemical and Industrial Production

چسب اپوکسی دوجزئی

چسب اپوکسی دوجزئی

اطلاعات فنی

A/B=50/100 : نسبت اختلاط

جامد وزنی دو جز: 100 درصد

مقاومت فشاری : 1100 کیلوگرم بر سانتی متر مربع

7091 kgf/cm: مدول فشاری

664 kgf/cm2 : مقاومت خمشی

509kgf/cm: استحکام کششی 

D 1100 shore : سختی

7091 kg/cm: مقاومت چسبندگی

زمان خشک شدن سطحی : 1 ساعت، عمقی 24 ساعت ، نهایی 5 تا 7 روز

ضخامت فیلم خشک : حداقل 1 میلیمتر

روش اعمال : با توجه به اهمیت نسبت اختلاط اجزا و تاثیر آن بر کیفیت محصول دو جز را با هم مخلوط کرده به مدت 5 دقیقه توسط همزن مناسب به هم میزنیم تا یکنواخت شود. پوشش آماده شده را روی سطح مورد نظر توسط کارک به صورت یکنواخت پخش می کنیم.

زمان مصرف : حداکثر زمان مجاز اعمال بعد از اختلاط اجزا 10 دقیقه می باشد

وسایل و تجهیزات اجرا: همزن دستی با قدرت مناسب

زمان نگهداری : 1 سال تحت شرایط استاندارد

دوشنبه, 13 شهریور 1396 ساعت 01:07

تهران - خیابان فداییان اسلام  - خیابان سرگرد محمدی  - روبه روی بانک صادرات -  پلاک 363            
09123060379
33744555