سایت شیمی کیا-shimikya

شرکت تولیدی صنعتی و شیمیایی عمران برشکار

Omran Boreshkar Chemical and Industrial Production

مگا یورتان

مگا یورتان

محصولی دو جزئی بر پایه پلی یورتان می باشد. این محصول از بهترین نوع رزین و مواد  اولیه موجود در دنیا تهیه شده است که با دوام و قدرتی بی نظیر و منحصر به فرد برای چسباندن و اتصال انواع سنگ ، بتن و آهن و غیره در کلیه فصل ها مناسب می باشد. مگا بورتان که ماده ای خمیری شکل و رقیق است برای پر کردن منافذ و شیارهای بتنی به کار می رود. همچنین جهت ترمیم و تعمیرات بتن های قدیمی ، اتصال دو قطعه فلزی و فلز به بتن و قطعات فایبرگلاس در صنعت ساختمان قالب سازی ، عایق کاری ، کشتی سازی ، راه آهن و غیره به کار می رود.
 می باشد که باید به نسبت یک به یک مخلوط گردد. پس از ترکیب و اطمینان از مخلوط B وAنحو اجرا مگان بورتان دراری دو جز
شدن کامل این مواد، با درنظر گرفتن حجم و نوع جسم می توان از 20 تا 100 درصد در سطح مورد نظر استفاده کرد. لازم به ذکر است جرم حجمی 1250 گرم در هر لیتر می باشد. زمان خشک شدن اولیه 50 دقیق در دمای 25 درچه سانتی گراد است. همچنین خشک شدن نهایی 72 ساعت در دمای 25 درجه سانتی گراد است. زمان کار 60 دقیقه و گیرایی کامل 48 ساعت می باشد.
این محصول دارای قدرت کششی 30 MPA  وقدرت انعطاف پذیری 20 MPA  و قدرت تحمل فشار 90 MPA می باشد

This is duoble components product based on polyurethane. This product  is manufactured from the best tyoe of resin and raw marerials with unique stability and power for adhesion of different type of stones, concrete , iron during all seasons. Mega urethane is paste shape material for filling cracks of concrete, repairing old concrete, connecting 2 pieces of metal to concrete or fiberglass parts at building construction, molding, insulation,ship construction and railway industry.
App;ication : Mega-urethane has 2 component of A and B that should be mixed with one by one ratio. upon mixing and being certain of complete mixture of this material and by observing volume and type of object , it is possible to apply it at 20% to 100% of the desired surface.mass is 1250g/lit. the elementary drying time is 50 minutes at 25 C and also the final drying time is 72hours under temprature of 25 C. this product should be applied on the desired sueface snd requires 60 minutes and maximum 48 hours to shows its complete adhesion property.
Mega-urethane has high strain as 30MPA , flexibility of 20 MPA and pressuretolerance of 90 MPA.

سه شنبه, 23 خرداد 1396 ساعت 13:14

تهران - خیابان فداییان اسلام  - خیابان سرگرد محمدی  - روبه روی بانک صادرات -  پلاک 363            
09123060379
33744555