اطلاعات فنی

 

 
 
نام کالا مگا مکس مگا یورتان مولتی پوکسی Multi Poxi Mega Urethane Mega Max

Name of product

نسبت مخلوط  (A به B) 1 به 1 1 به 1 1 به 2 1A to 2B 1A to 1A 1A to 1A

Ratio Of Mixing

وزن در هر لیتر 1250 gr 1250 gr 900 gr 900 gr  1250 gr 1250 gr

weight per litr

حداقل زمان گیرایی 10 دقیقه در 25 درجه سانتی گراد 60 دقیقه در 25 درجه سانتی گراد 30 دقیقه در 25 درجه سانتی گراد 30 min at 25 C 60 min at 25 C 10 min at 25 C

Minimum cure time

گیرایی کامل 6 ساعت در 25 درجه سانتی گراد 48 ساعت در 25 درجه سانتی گراد 6ساعت در 25 درجه سانتی گراد 6 hours at 25 C 48 hours at 25 C 6 hours at 25 C

complete cure

حداقل دما در هنگام مخلوط کردن 15 درجه 15 درجه 15 درجه 15 degree 15 degree 15 degree

Minimum temprature during mixture

حداکثر دما هنگام مخلوط کردن 60 درجه 60 درجه 60 درجه 60 degree 60 degree 60 degree

Maximum temprature during mixture

قدرت کششی 25 MPA 30 MPA 20 MPA 20 MPA 30 MPA 25 MPA

Elasticity

قدرت انعطاف پذیری 15 MPA 20 MPA 10 MPA 10 MPA 20 MPA 15 MPA

Flexibility

قدرت تحمل فشار 80 MPA 90 MPA 60 MPA 60 MPA 90 MPA 80 MPA

pressure tolerance

 

تهران - خیابان فداییان اسلام  - خیابان سرگرد محمدی  - روبه روی بانک صادرات -  پلاک 363             09123060379       33744555