سایت شیمی کیا-shimikya

شرکت تولیدی صنعتی و شیمیایی عمران برشکار

Omran Boreshkar Chemical and Industrial Production

تماس با ما

 آدرس دفتر : تهران - خیابان فداییان اسلام - خیابان سرگرد محمدی - روبه روی بانک صادرات پلاک 363

   33773808

   33744555

   33773351

   09123060379

   09393060379

سه شنبه, 23 خرداد 1396 ساعت 12:34

تهران - خیابان فداییان اسلام  - خیابان سرگرد محمدی  - روبه روی بانک صادرات -  پلاک 363            
09123060379
33744555